Logowanie do systemu

 

Szanowni Państwo

Wprowadzana jest aktualizacja bezpieczeństwa dotycząca połączenia z bankowością internetową EBO.

Wyłączony zostanie protokół szyfrowania TLS 1.0 i 1.1 do połączenia z bankowością internetową.

Do połączenia szyfrowanego z bankowością internetową pozostanie protokół w najnowszej wersji TLS 1.2.
Protokół TLS 1.2 jest bezpieczniejszy i odporny na znane podatności występujące w starszych wersjach tego protokołu.

Dla użytkowników oznacza to, że do połączenia z bankowością internetową EBO muszą korzystać z przeglądarek internetowych obsługujących protokół szyfrowania TLS 1.2.
W praktyce Użytkownicy powinni mieć aktualne przeglądarki internetowe oraz korzystać z aktualnych systemów operacyjnych, dla których na bieżąco wydawane są poprawki bezpieczeństwa.

Użytkownicy systemów operacyjnych Windows XP oraz Windows Vista mogą mieć problemy w korzystaniu z bankowości internetowej.


Wyłączenie protokołu szyfrowania TLS 1.0 i 1.1 dotyczy także aplikacji mobilnej EBO Mobile.

Połączenie z bankowością przez aplikację EBO Mobile będzie możliwe dla systemu Android od wersji 4.1 lub systemu Windows Phone od wersji 8.1 obsługujących najnowszy protokół TLS 1.2


Wyłączenie protokołu TLS 1.0 i 1.1 dla aplikacji EBO i EBO Mobile wystąpi z dniem : 4 grudnia 2017 roku.

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:
  1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https
  2. Czy w pasku adresowym znajduje się zielony symbol zamkniętej kłódki oraz napis Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem.
  3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu.
  1. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
  2. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera
  3. Wpisuj ręcznie adres https://ebo.bbsustrzyki.pl do paska adresowego przeglądarki

W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem do Centrum Telefonicznego pod numerami:
13 461 4985

Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi aplikacji.